Logo

KpSvenska skolhistoriska föreningen i Finland rf

Suomeksi                                      In English

Aktuellt

Om föreningen

Kontaktuppgifter

Bli medlem

Publikationer

Bildgalleri

Respons

Länkar 

Blogg

Facebook

Adressförändringar

Föreningen grundades 1949 och dess hemort är Helsingfors. Den hör till de vetenskapliga samfunden i Finland. Dess ändmål är enligt stadgarna att upprätthålla intresset för skolhistoria även på svenska i Finland. I detta syfte ger föreningen vartannat år ut en årsbok, Skolhistoriskt arkiv. De som forskar i skolhistoria i Finland har möjlighet att få uppsatser, i undantagsfall t.o.m. hela verk publicerade i årsboken. Årsboken innehåller också översikter av aktuell skolhistorisk forskning.

Föreningen anordnar seminarier och andra sammankomster kring aktuella skolhistoriska teman. Verksamheten upprätthålls med frivilligt arbete, medlemsavgifter och understöd från olika fonder och stiftelser.

Föreningen leds av en styrelse, vars ordförande för närvarande är pensionerade undervisningsrådet, fil.lic. Erik Geber och sekreterare Martin Gripenberg. Den samarbetar med Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura och med Föreningen för Svensk undervisningshistoria i Sverige.

Föreningen publicerar 15.10.2015 Skolhistorisk Arkiv 35 med temat Yrkesutbildningen. Årsboken kommer att säljas av Vetenskapsbokhandeln. Den kan också beställas av föreningens sekreterare.

Temanummer planeras också i fortsättningen. Artiklar mottages med tacksamhet. Artiklar kan sändas till föreningens ordförande.

Vi som verkat hela arbetslivet inom den svenska skolan i Finland anser att den här arbetsinsatsen inte får glömmas bort. Det är ju vårt arbete som fört fram till den skola vi har idag med de framgångar den uppnått bl.a. i PISA jämförelser och SKILL tävlingar.

Kom med i föreningen så får du våra publikationer där skolans historia refereras och ett forum där du kan publicera egna skolminnen och egen skolhistorisk forkning. Bli medlem!