Logo
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland rf.Skolhistoriskt arkiv

Index

Aktuellt

Om föreningen

Kontaktuppgifter 

Bli medlem

Publikationer

Bildgalleri

Respons

Länkar
36/2017 Tema: Den fria bildningen

        Inledning                                                                                                        

        Urban Fellman
       Grundtvig och folkhögskolan                                                                       

        Erik Geber
       De finlandssvenska folkhögskoloras uppkomst och utveckling - en översikt

        Alice Lillas
        Medborgarinstituten i bildningens tjänst

        Martin Gripenberg
        Sibbo svenska medborgarinstitut - en framgångssaga

        Barbro Wigell-Ryynänen och Erik Geber
        De allmänna bibliotekens uppkomst och utveckling i Finland

        Erik Geber
        Nykterhetsrörelsens fostrande arbete

        Björn Wallén
        Svenska studieförbundet - i medborgarsamhällets mitt eller marginal?

        Lars D. Eriksson
        Å andra sidan görs bildningens gärning alltid i öknar

        Gustav Björkstrand
        Kyrkans fostrande verksamhet

        Erik Geber
        Skolhistorisk översikt 2015-2017

        Författarna i detta nummer


35/2015 Tema: Yrkesutbildningen

Hilding Klingenberg                                                  Trettiofem volymer skolhistoria

Erik Geber                                                                Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt

Martin Gripenberg                                                    Två nyländska yrkesskolors utveckling

Karl-Gustav Jossfolk                                                Temporära yrkeskurser i Hangö på 1960-talet

Tor Lindholm                                                            Trädgårdsutbildningen – en historisk betraktelse

Helena Hämelin                                                         Om hantverksutbildningen i Svenskfinland

Erik Geber                                                                Läroplansutvecklingens inom den finländska yrkesutbildningen

Martin Gripenberg                                                    Lantbruksutbildningen på Kimitoön                      

Etel Strömberg-Johansson                                        Åbolands vårdutbildning. En blick i backspegeln

Roger Broo                                                             Yrkeshögskolereformen och de svenska yrkeshögskolorna´

Erik Geber                                                               Skolhistorisk översikt 2013–201534/2013 Tema:
”Lärarna som kulturbärare”

- Inledning  (forskningsläget och idéer), Erik Geber                                                                                              
- Långa stränder och djupa fästen, Håkan Andersson                                                                                                 
- Kultur, pedagogik och skola - Några skolhistoriska aspekter, Jarl Stormbom – Erik Geber
- De finlandssvenska folkskollärarseminarierna som kulturhärdar, Erik Geber
- "Krigsförbrytarna". En exceptionell folkskollärarutbildning på 1950-talet, K-G Jossfolk                                                
- De första folkskollärarnas samhälleliga aktivitet, Martin Gripenberg  
- Folkskolläraren Herman Ingo 1873-1944, Nina Grönberg        
- Adèle Weman – kulturbärare över generationer, Birgitta Åmossa                            
- Lärare och författare - två roller för fem pedagoger i Helsingforsläroverk, Hilding Klingenberg
- Några kulturpersonligheter bland gamla läroverkslärare i Österbotten, Erik Geber              
- Skolhistorisk översikt 2010-2012, Erik Geber
-Författarna i detta nummer   


33/2011  Tema:  Uno Cygnaeus och folkskolan i Finland.
- In memoriam Christoffer Grönholm
- Inledning, Erik Geber
- Kunskapsskola eller arbetskola, Marja Jalkava. Översättning av artikel i Koulu ja menneisyys 48, Pertti Hakala.
- Dröm och verklighet, Martin Gripenberg
- Våra gamla småskolor - ett försummat kapitel, Erik Geber
- Uno Cygnaeus och specialundervisningen, Karl-Gustav Jossfolk
- Nils Jansson- Vretdal, Jarl Stormbom
- Ett porträtt av Judith Knip, Anna-Lena Østern
- Skolförhållandena i Finland under början av 1700-talet, Hilding Klingenberg
- Skolhistorisk översikt, Jarl Stormbom, Erik Geber, Martin Gripenberg


32/2009
- Samuel Lindgren in memoriam
- Inledning, Erik Geber
- Från lärd skola till läroverkläroverksutbildningens utveckling I Sverige från
rikets
delning till 18878 års skollag, Esbjörn Larsson
- Kongliga Borgå gymnasium, Folke Nyberg
- Folkskolans varför och hur – en historisk betraktelse över motiv och metodik
i
svensk folkundervisning under 1800-talets första hälft, Lars Petterson
- Förarbete inför 1866 års folkskoleordning I Finland, Matti T. Kuikka
- Den fjättrade men nödvändiga Clio- Uppkomsten av en nationell historieundervisning i Finland,
Håkan
Andersson
- Sverigebildens utveckling I de finländska läroböckerna under självtändighetstiden, Erik Geber
- Strindberg och skolanLäsningen av skönlitteratur i de finlandssvenska
läroverken med en fallstudie om Strindberg, Jarl Stormbom och Erik Geber
- Historisk översikt 2006-09 – Hotade indraga, jubilerande och nya svenska småskolor,
Jarl
Stormbom och Erik Geber


31/2007
- Förord, Birgitta och Matti Krank
- Minoritetsskolorna I historiskt perspektiv, Birgitta Krank, Karl-Gustav Jossfolk, Jan-Erik Wiik,
Asta Olli, Carl-Erik Silvander, Björn-Olof Malmström, Anita Löfman, Ragnar Backström
- Skolan I omvandling, Pertti Hakala, Gun nel Cleve, Erik Geber, Anna Lena Bengelsdorff,
Tom
Gullberg, Jan Löfström
- Folkbildare, Jarl Stormbom, Samuel Lindgren
- Skolhistorisk översikt, Jarl Stormbom

30/2005
   - Förord, Hilding Klingenberg
   - Skolhistoria i trettio band, Hilding Klingenberg
   - Skolhistorikerna - en brokig mångfald, Jarl Stormbom
   - Integrering och åskådlighet i folkskollärarutbildningen på 1940-talet, Samuel Lindgren
   - Bakgrunden till den aktuella lärarbristen i södra Finland, Samuel Lindgren
   - Det finländska gymnasiets innehåll - stöpt i decennier, Erik Geber
   - Folkbildaren Petrus Nordmann och hans "short stories" - fiktion och fakta, Jarl Stormbom
   - Idogt arbete i 110 år, Jan-Erik Wiik
   - När IB kom till landet, Hilding Klingenberg
   - Aktuell skolhistorisk översikt, Jarl Stormbom och Hilding Klingenberg
   - Tuppen som symbol och ABC-boken, Jarl Stormbom
   - Tre porträtt (Frans Edvard Conradi, Karl Johan Hagfors, Hans F. von Schantz), Samuel Lindgren

Recensioner av Ajankohtainen Uno Cygnaeus
(Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja 2010)

Gamla nummer av Skolhistoriskt arkiv

Recension 2017

Recension 2013

Recension 2011