Aktuellt

Föreningen ordnar ett seminarium om skoladministrationen i Svenskfinland 11.10.2019 kl. 13.00-15.00 på Utbildningsstyrelsen. Kaffeservering. Anmälan till Marianne Lindberg manne_lindberg@hotmail.com,

Seminariets program:

  • Föreningens ordförande Erik Geber presenterar publikationen och särskilt avsnittet om Skolstyrelsen.
  • Direktören för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogiken vid Utbildningsstyrelsen.Kurt Torsell talar om erfarenheter av skolförvaltningen inom olika organisationer som skolan, kommunen och kommunförbundet.
  • Föreningens sekreterare Martin Gripenberg redogör för den sjuende utbildningshistoriska konferensen i Trondheim 2018 samt andra aktuella möten gällande utbildningshistoria samt presenterar kort föreningens nya hemsida.

Föreningens publikation Skolhistoriskt Arkiv 37 presenteras vid seminariet. Publikationen innehåller artiklar om:Publikationen kan erhållas vid seminariet.

  • Skolstyrelsens svenskspråkiga avdelning, Erik Geber
  • Skolinspektionen som försvann, Martin Gripenberg
  • Den kommunala skoladministrationen, Bo Rosenberg
  • Försöksverksamheten, K-G Jossfolk
  • Studentexamen ur svensk synvinkel,  Erik Geber
  • De svenska privatskolorna, Erik Geber
  • Skolhistorisk översikt 2017- 2018, Martin Gripenberg