Kuusankoski svenska skola, Kuusankoski

Svenska skolan flyttade till byggnaden,Keskustan koulu, Mäenpääntie 23,under sommaren 2015.Skolan verkar 2017 i ändan av Keskustan koulu och har tillgång till alla specialutrymmen i skolhuset. Tidigare har skolan haft eget hus på annat ställe. Bilden är från internetsida 2019. https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/svenskaskolan

Kotka svenska samskola, Kotka

Kotka Svenska Samskola, KSS, är en svenskspråkig skola i Kotka i det finländska landskapet Kymmenedalen. Skolan, som är den enda svenskspråkiga skolan i staden. Skolan hade 175 elever 2009. Eleverna kommer från hela Kymmenedalen och enstaka elever från Östra Nyland. Skolan erbjuder utbildning på svenska från Läs mer…