Skolhus

Skolans verksamhet har huvudsakligen försiggått i eller nära skolhuset. Därför kan skolhuset upplevas representera ifrågavarande skola. Synpunkter på skolhusets betydelse har jag framfört i ett blogginlägg. Som webredaktör har jag försökt samla bilder och fotografera så många skolhus som möjligt. Det har blivit en rätt slumpmässig samling Största delen av bilderna är från nutiden, men i samlingen finns ocksä äldre bilder.  Jag har publicerat bilder av skolhuset under olika tider..Avsikten är att alltid då det är möjligt komplettera den här samlingen både geografiskt och tidsmässigt.

På wikipedia har en förteckning lagts uppöver folkskolorna i Finland på adressen https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kansakouluista.  I förteckningen ingår både finsk-och svenskspråkiga folkskolor.

Jag är mycket tacksam för bilder som sänds till mig och kommer att här publicera alla representativa bilder av skolhus i Svenskfinland från nutid och gågna tider. Sänd bilderna på adressen martin.gripenberg at kolumbus.fi eller gripenberg at gmail.com.

Skolhusen finns här under skolans officiella namn, skoltyp och landskap. Också skolans ort har angivits, men kan sökas bara på landskap (Nyland, Åboland, Åland, Österbotten, Övriga Finland). Många skolor är visserligen mera kända genom sina smeknamn som Broban, Bullan, Norsen, Revan, Zillen. De namnen har jag angett i texten om jag har uppfattat dem som allmänt tankegods, men skolorna hittas här utgående från sina officiella namn.

Då Wikipedia begränsar antalet skolor som kan synas på sidan kan övriga skolor hittas genom sökfunktionen om jag har hunnit få med dem.

Anteckningar om skolan och skolhuset har gjorts då jag har funnit trovärdig information. Ofta har jag också kunnat ange källan fill denna information. En hel del av informationen är hämtad direkt från internet och Wikipedia. Ofta bygger informationen också på kunskap som jag har tillägnat mig under mina 30 tjänsteår som skolinspektör.

Skolhusen har indelats i huvudkategorierna ”Gamla skolhus”, ”Folkskolor”, ”Läroverk”,”Grundskolor”, ”Gymnasier”, ”Yrkesinstitut”, ”Folkhögskolor” och ”Medborgarinstitut”. Underkategorierna är för grundskolorna ”åk 0-6” och ”åk 7-8” samt för alla skolhus ”Landskapen ”Nyland”, ”Åboland”. ”Åland”, ”Österbotten” och ”Övriga Finland”.

På Sydkustens internetsida Svenskskola.fi finns kontaktuppgifter till nu verksamma svenskspråkiga daghem, grundskolor, daghem, förskolor, eftisar, grundläggande utbildning, språkbad, gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning, läroavtalsutbildning, musikläroinrättningar, folkhögskolor och förberedande undervisning. Dessutom finns det kontaktuppgifter till kommunernas ansvars- och kontaktpersoner för alla dessa kategorier. Åland ingår inte i registret. Åland är tillsvidare dåligt företrätt på denna internetsida.

På pedanet internetsidorna finns aktuell information om alla aktiva skolor, men inte bilder av skolorna.

Då jag har besökt skolorna för att få en bild av dem har skolhuset sommartid påfallande ofta varit en byggnadsplats eftersom mindre eller större reparationsarbeten har varit på gång. Många gånger har jag också ”kommit för sent” i den bemärkelsen att skolhuset precis innan har tagits ur bruk och därför i nedanstående förteckning hamnat i kategorin ”Gamla skolhus”. Det har också inträffat att att jag av en slump hittat till just färdigställda skolhus. Det här tyder på att en betydande omstrukturering av skolnätet har varit på gång omkring åren 2017-2020 beträffande grundskolor för årskurserna 0-6.

Skolhuset har ofta i nybyggena förenats med andra funktioner som bibliotek, dagvård, servicecenter. I en del österbottniska kommuner används då benämningen ”Lärcenter”.