[:sv]Ålands pedagogi[:]

[:sv]Ålands pedagogi inrättades 1639 i Saltvik på initiativ av prosten Boethius Murenius. Skolan brukar anses ha varit den första publika skolinrättningen på den finländska landsbygden. På 1640-talet uppfördes en skolbyggnad intill kyrkan, antalet lärare var två och elevantalet kring 40. Vid seklets slut flyttades skolan till Sund. Den ryska ockupationen på 1710-talet drabbade landskapet hårt, och under största delen av 1700-talet brottades skolan med brist på tjänliga utrymmen. På 1740-talet. inlöstes Bergs hemman i Sund som löneboställe åt läraren och en skolbyggnad inrättades i anslutning till gården, men underhållet av byggnaderna försummades då det lokala intresset för skolan var litet. Efter en tvist mellan allmogen och prästerskapet fattade Kongl. Maj:t 1784 beslut om att skolans byggnader inte längre skulle underhållas av de åländska bönderna, och att dess verksamhet skulle upphöra då den tjänstgörande läraren avgick. (A. Heikkinen, Hyöty, valistus ja koulu. Suomen aate- ja oppihistoria 1700-luvulla, 1972) (Joachim Mickwitz).

Collerus Stina: Frans Petter von Knorring – utvecklare av Ålands skolväsen. Ingår i Skolhistoriskt Arkiv 20/1989,48-80.[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.