Alberga svenska (folk)skola, Boställssskolan, Esbo

[:sv]

(Foto MG 2016)

Amalia Kiseleff grundade en privat folkskola för barnen som bodde på Alberga gård år 1881. År 1893 tog Esbo kommun över skolan och den verkade ännu 2019 som en svensk lågstadieskola på Mäkkylägränden under namnet Boställsskolan. Den gamla skolbyggnaden har fått nytt liv under namnet Thorstorp, som lokal för Hembygdens vänner i Alberga.Alberga svenska folkskola, som numera är Alberga hembygdsförenings hus Thorstorp.

  • Stadius Peter: Från byskola till skolcentrum – 125 år av svensk skolverksamhet i Esbo, Esbo 1998.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.