Andra svenska lyceum (ASL), Helsingfors

Skolan verkade som ett statligt läroverk 1930 – 1977 på Sturegatan 6 där Åshöjdens högstadium verkar 2021. I skolan hann gå 210 elever. 34 filsamlingar (tietuetta) i Nationalarkivet.

Elevantalet 1945-1975:  1945 244, 1950 218, 1955 256, 1960 381, 1965 472, 1970 345, 1975 280

Det var en mycket speciell skola, den enda i Helsingfors med gymnasieklasser, som byggde på en treårig mellanskola. Det betydde att man började i mellanskolan på klass III, vilket kanske ledde till en annorlunda sammansättning av elever än i andra skolor. Stämningen och sammanhållningen var alldeles utmärkt, trots, eller på grund av det heterogena elevmaterialet.

(Caj Kortman: Internet)

Andra svenska lyceum lärare

ASL:s lärare. Från vänster: Ali Bremer, Maria Runeberg, Carl-Gustav Roos, Henke Perlman, Ingeborg, Nyberg, Thyra Kotkatlahti, Bertel Lemberg, Sigtrygg Serenius och Elvi Holmberg.

ASL elever

ASL 1957 klass 7 i “Gropen”.

 

Källor:

Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.

Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *