[:sv]Blindskolan, Helsingfors[:]

[:sv] 

Blindskolan

(Bild Maaret Louhianen, Helsingfors stads museum)

Svenska  Blindskolan på Ehrenfeltsvägen 13. Skolan var åren 1865–2015 en specialskola i Helsingfors för synskadade. Initiativ till grundandet av skolan togs av O.E.Borg vid Manillaskolan i Stockholm och drevs av Uno Cygnaeus med ekonomiska och diakona motiveringar. Första året hade skolan bara en elev, som redan hade studerat två år vid Manilla-institutet i Stockholm. men senare ökade elevantalet till 12. Skolans första lärare och föreståndare var Mathilda Linsén. Hon ansåg att målen med undervisningen skulle vara de samma som i folkskolan.Skolan bytte namn 1985 till Svenska skolan för synskadade. Blindskolan i Helsingfors grundades 1865 av Uno Cygnaeus som under studieresor i Europa hade kommit i kontakt med skolor som undervisade synskadade. Skolan var initialt svenskspråkig men kom under ett antal år att bli tvåspråkig.

(Bild Jossfolk .G. Bildning för alla 2001, 92)

Blindskolan verkade först i Östra Brunsparken. Åren 1872-1876 verkade den vid Konstantinsgatan (Sjötullsgatan) 22 och flyttade därefter till Manegegatan 5. Ett nytt rymligare skolhus vid Första Linjen togs ibruk 1892. År 1892 blev blindskolan finskspråkig med en svensk avdelning. Då hade skolan 19 svenskspråkiga elever.

 

Blindskolan A

(Bild Maaret Louhelainen, Helsingfors stads museum)

K-G. Jossfolk(2001) Bildning för alla. Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f., 89-93.[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *