[:sv]Brändö gymnasium, svenska samskola, Helsingfors[:]

Brändö gy

(Foto 2021 MG)

Brändö gymnasium har sedan 1977 verkat som ett på idrott specialiserat svenskspråkigt gymnasium. Skolan verkade flera år på Brändövägen 5, men har numera flyttat till samma adress som Brändö lågstadium där den har erhållit betydande nya tilläggsutrymmen.

Skolan verkade åren 1917-1973. Skolan hade verkat som en hemskola i villa Nyman redan från år 1912 innan den erhöll rätt att bli en sexårig mellanskola 2.12.1920.  Skolan fick en egen byggnad 1915. Byggnaden har renoverats 1928 och 1956. Därefter växte den med en årskurs åt gången tills den 1931 blev ett nioårigt läroverk.  22.9.1948 ändrades den åter till åttaklassigt läroverk. Skolan hade en aktiv elevklubbsverksamhet på 1950- och 1960-talen särskilt med en humanistklubb. 9.4.1973 fick Brändö svenska samskola och Botby svenska samskolan rätt att sammanslås till Östra svenska läroverket. Mellanstadieskolan verkade därefter i Botby och gymnasiet på Brändö. Från 1977 verkar skolan såsom det kommunala Brändö gymnasium och grundskolan Botby högstadium numera Botby skola.

Rektorer 1920-1922 Ivar Hortling, 1922-1931 Bernhard Estlander, 1931-1937 Erik Lagus, 1937-1938 Eric Bargum, 1938-1969 Ruben Jansson, 1969-1977 Matti Jyry.

(Bild Museiverket)

 

Jansson, Ruben, m.fl (red.), Brändö svenska samskola 1912-1962, Ekenäs 1962.

  • Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/hellyceum.htm

Skolan verkar nu som Botby högstadiet / Brändö gym[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *