Åbo sjukvårdsskola, Åbo

1985 förenades Ekenäs sjukvårdsläroanstalt med Åbolands vårdutbildning till Åbolands vårdutbildning ÅVU. 1993 förenades Åbolands vårdutbildning med Åbo Hemslöjdslärarinstitut, ÅHI-ÅVU 1996 införlivades utbildningen med Yrkeshögskolan Sydväst och 2008 ingick utbildningen i Yrkeshögskolan Novia. Behovet av vårdare ökar som bekant och därför Läs mer …