[:sv]Axxell, folkhögskola, yrkesutbildning, [:]

[:sv] Axxells utbildningscetrum i Karis Axxell är en svenskspråkig yrkes- och utbildningsinstitution med verksamhet i Finland. Det verkar på nio orter och har totalt cirka 3700 studenter. Axxell grundades 2008 genom att slå samman sju tidigare oberoende yrkeshögskolor och folkhögskolor Läs mer…

[:sv]Nordiska konstskolan, Kronoby[:]

[:sv] (Bild tps://kvarnen.fi/app/uploads/2019/11/EKONOMIPLAN-OCH-BUDGET-2.pdf ) Nordiska konstskolan grundades 1984 med Tage Martin Hörling som förste rektor. Tanken var att skapa en förberedande skola för konstnärliga högskolestudier och att ge de studerande en så bred och varierad undervisning som möjligt. Skolans profil var starkt nordisk med Läs mer…

[:sv]Kronoby folkhögskola, Pedersöre[:]

[:sv] (Bild https://kvarnen.fi/app/uploads/2019/11/EKONOMIPLAN-OCH-BUDGET-2.pdf ) Rektors översikt ldag förfogar Kvarnen samkommun över nya och renoverade byggnader. lnternatet har fått några nya rum och köket har förstorats. Slöjden har fått välbehövliga tilläggskvadrater och köket och matsalen är nya och fina. De yttre förutsättningarna Läs mer…

[:sv]Finns folkhögskola, Esbo, Helsingfors[:]

[:sv] (Foto MG 2019) Finns folkhögskola grundades 1891 under namnet Mellersta Nylands folkhögskola. Ägaren till Esbo gård, kapten Arthur Myrberg, donerade Finnsbacken där skolan ligger för ändamålet. År 1950 bytte skolan namn till Finns folkhögskola.  En av skolans  mest kända rektorer var Läs mer…