Kauttua svenska lågstadium/Kauttua privat svenska folkskola, (Lilla skolan), Eura

(Foto Tarja Laine) Skolan grundades som folkskola 1948. Skolan grundades för barnen till Ahlströms pappersbruks svenskspråkiga personal. Eleverna fortsatte vanligen i Björneborgs svenska samskola. Från 1928 kom skolan att utgöra en underavdelning till samskolan. På 1900-talet började det finskspråkiga elevinslaget Läs mer…

Fredrikshamns svenska folkskola, Fredrikshamn

Under medeltiden fick Kymmenedalen svenskspråkig befolkning som bosatte sig i Pyttis och viktiga handelscentra. Den mest betydelsefulla marknadsplatdsen i landskapet var Weckelax, beläget på näset mellan Fredrikshamnsviken och Kyrkosjön. År 1653 fick dåvarande Weckelax-Nystad så kallade uppstadsrättigheter, med andra ord Läs mer…

Högsåra folkskola, Kasnäs privata folkskola, Vänö privata folkskola, Hitis

(Bild Skolväsendet i Hitis 1990, 19) Flygeln t.v. har byggts till i ett senare skede, kanske som lärarbostad. Högsåra folkskola verkade 1897-1967 (“Högsåra fakulteten”) på ön Högsåra med ett internat för elever från andra längre ut belägna öar såsom Vänö Läs mer…