[:sv]Borgå medborgarskola, Borgå lk[:]

[:sv]På 40-talet började det röra på sig på skolfronten, en rörelse som praktiskt tagret fortsatte fram till hösten 1975 då grundskolan infördes.reformsträvandena inleddes blygsamt i form av undervisning i folkskolans fortsättningsklasser. 1945 omfattade dessa hela 320 elever, i landskommunen, men Läs mer…

Botby grundskola, Botby svenska samskola, Östra svenska läroverket, period III-V

(Bild foto MG 2021) Botby grundskola på Blomängsvägen 2 är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med förskola, specialklasser och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever. Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till Läs mer…

Helsingfors aftongymnasium, Svenska aftonläroverket (Aftis, SAL), Helsingfors

] (Foto 2014) Sommaren 1945 sonderade några pedagoger – däribland Holger Wikström, Sigurd Enegren och pastor Axel Palmgren – möjligheterna för en kvällsskola. Hösten 1945 erhölls kontakt med direktör Oskar Tiderman som åtog sig att ordna den ekonomiska sidan. Den Läs mer…

[:sv]Malms skola, Pargas[:]

[:sv]  (Bild Internet) I I tidernas begynnelse fanns ingen fast skolbyggnad utan skolan i Pargas flyttade mellan olika byggnader. (Bild Skolhistoriskt Arkiv 3/1955 Vilhelm Sjöström: Folkundervisningens utveckling i Pargas till åt 1914, 47) På 1800-talet indelades den i fyra distrikt Läs mer…