Botby grundskola, Botby svenska samskola, Östra svenska läroverket, period III-V

(Bild foto MG 2021) Botby grundskola på Blomängsvägen 2 är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med förskola, specialklasser och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever. Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till Läs mer …

Helsingfors aftongymnasium, Svenska aftonläroverket (Aftis, SAL), Helsingfors

] (Foto 2014) Sommaren 1945 sonderade några pedagoger – däribland Holger Wikström, Sigurd Enegren och pastor Axel Palmgren – möjligheterna för en kvällsskola. Hösten 1945 erhölls kontakt med direktör Oskar Tiderman som åtog sig att ordna den ekonomiska sidan. Den Läs mer …

Skilla, Svenska skolan för synskadade, Blindskolan, Helsingfors

Svenska skolan för synskadade. Blindhet har i de flesta kulturer ansetts som det mest tragiska av alla handikapp. Bländning har därför också använts som straff. Blindhet och bländning förekommer i många myter. Samtidigt uppfatttades handikappet som något som kunde ge Läs mer …

[:sv]Östensö skola, Pedersöre[:]

[:sv] (Bild Internet) Till Östensö skola kommer elever från Östensö, Katternö och Sursikbacken. Vi tar emot elever med särskilda behov (åk 1-9) från hela kommunen. Läsåret 2020-2021 finns det 50 elever i åk 1-6. Till undervisningspersonalen hör 4 klasslärare, en Läs mer …