Kauttua svenska lågstadium/Kauttua privat svenska folkskola, (Lilla skolan), Eura

(Foto Tarja Laine) Skolan grundades som folkskola 1948. Skolan grundades för barnen till Ahlströms pappersbruks svenskspråkiga personal. Eleverna fortsatte vanligen i Björneborgs svenska samskola. Från 1928 kom skolan att utgöra en underavdelning till samskolan. På 1900-talet började det finskspråkiga elevinslaget Läs mer…

Fredrikshamns svenska folkskola, Fredrikshamn

Under medeltiden fick Kymmenedalen svenskspråkig befolkning som bosatte sig i Pyttis och viktiga handelscentra. Den mest betydelsefulla marknadsplatdsen i landskapet var Weckelax, beläget på näset mellan Fredrikshamnsviken och Kyrkosjön. År 1653 fick dåvarande Weckelax-Nystad så kallade uppstadsrättigheter, med andra ord Läs mer…

Högsåra folkskola, Kasnäs privata folkskola, Vänö privata folkskola, Hitis

(Bild Skolväsendet i Hitis 1990, 19) Flygeln t.v. har byggts till i ett senare skede, kanske som lärarbostad. Högsåra folkskola verkade 1897-1967 (“Högsåra fakulteten”) på ön Högsåra med ett internat för elever från andra längre ut belägna öar såsom Vänö Läs mer…

Svenska folkskolan, elementarskolan, Halla sågs folkskola, Kotka svenska grundskola, Kotka

För barnen till de norrmän som år 1872 inflyttade till konsul Guzeits sågverk i Kotka ordnade han skolgång under ledning av teologie kandidaten A. Christensen. Då Kotka år 1879 fick  stadsrättigheter inrättades en tvåspråkig folkskola som år 1884 omvandlades till Läs mer…