[:sv]Västersundoms skola, Vanda[:]

[:sv]Vanda Västersundoms Skola Kansli / lärarrum 040 190 4614 Hetbackavägen 3 PB 8501 01200 Vanda Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi, tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi Vice rektor: Patrik Karlsson, tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi Skolsekreterare: Susanne Martin, 040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi [:]

[:sv]Staffansby lågstadieskola, Helsingfors[:]

(Foto MG 2021) Staffansby lågstadieskola  1990-  , Trastvägen 25. Staffansby-Malms lågstadieskola 1987-1990, skolan förenades med Malms lågstadieskola 1987. Staffansby lågstadieskola  1977-1987 Staffansby folkskola 1909-1977, Nylandsvägen 13 = Stenskvättsvägen 7 Staffansby privata folkskola 1904-1909 Skolförteckning Källor: Ponthin Birgitta: Plötsligt – en Läs mer…

[:sv]Borgå medborgarskola, Borgå lk[:]

[:sv]På 40-talet började det röra på sig på skolfronten, en rörelse som praktiskt tagret fortsatte fram till hösten 1975 då grundskolan infördes.reformsträvandena inleddes blygsamt i form av undervisning i folkskolans fortsättningsklasser. 1945 omfattade dessa hela 320 elever, i landskommunen, men Läs mer…

Brändö lågstadieskola, Brändö folkskola, Helsingfors, period III-V

(Foto MG 2020) Brändö lågstadieskola på Ståhlbergsvägen 2 består av årskurserna 1-6 med sammanlagt cirka 130 elever. I samma skolkomplex arbetar också Brändö gymnasium. Brändö lågstadieskola består av förskola samt årskurserna 1-6 med sammanlagt ca 130 elever. Skolan är belägen Läs mer…

[:sv]Grundskolan Minervaskolan, Helsingfors, period V[:]

[:sv] (Bild Internet) I Mi­ner­vas­ko­lan är en grundskola med års­kur­ser­na 1–6. Sko­lan har cir­ka 145 ele­ver. I Mi­ner­vas­ko­lan finns sju närs­ko­lek­las­ser och fy­ra spe­cialk­las­ser (års­kur­ser­na 1-6). I sam­ma bygg­nad finns ock­så en förs­ko­la. Förs­ko­lan har plat­ser för barn som bor Läs mer…