[:sv]Bennäs skola, Pedersöre[:]

[:sv] (Bild internet ) Till Bennäs skola kommer elever från Bennäs och Lövö. Detta läsår finns det 64 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör sex lärare och två skolgångsbiträden. År 2019 beslöts att skolan sammanslås med Östensö skola. Den nya gemensamma Läs mer…

[:sv]Malms skola, Pargas[:]

[:sv]  (Bild Internet) I I tidernas begynnelse fanns ingen fast skolbyggnad utan skolan i Pargas flyttade mellan olika byggnader. (Bild Skolhistoriskt Arkiv 3/1955 Vilhelm Sjöström: Folkundervisningens utveckling i Pargas till åt 1914, 47) På 1800-talet indelades den i fyra distrikt Läs mer…

Blindskolan, Helsingfors

[:sv] (Bild Maaret Louhianen, Helsingfors stads museum) Svenska  Blindskolan på Ehrenfeltsvägen 13 Skolan i Helsingfors grundades 1865 av Uno Cygnaeus som under studieresor i Europa hade kommit i kontakt med skolor som undervisade synskadade. Skolan var initialt svenskspråkig men kom Läs mer…

Skilla, Svenska skolan för synskadade, Blindskolan, Helsingfors

Svenska skolan för synskadade. Blindhet har i de flesta kulturer ansetts som det mest tragiska av ala handikapp. Bländning har därför också använts som straff. Blindhet och bländning förekommer i många myter. Samtidigt uppfatttades handikapp som någotr som kunde ge Läs mer…

Helsingfors pedagogi, Helsingfors

(Bild: Kauranne Jouko: Neljännes vuosisata Helsingin opetustoimen kehitystä.Pääkaupungin koululaitos peruskoulun alkamisesta 2000-luvulle. Helsinki 2003, 578.) På denna plats intill Vandaforsen låg Helsingfors pedagogi. Helsingfors pedagogi hade år 1551 flyttats från Borgå. Skolmästarens lön uppgavs till 96 tunnor säd (Hanho 1947, Läs mer…

[:sv]Lappo skola, Brändö[:]

[:sv] (Bild https://www.google.com/search?q=Lappo+folkskola,+%C3%85land&sxsrf=ALeKk00Fl6WHzDtXZrGZCZhauR0HPCtkQQ:1607359366807&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tm48XOgMdVAWbM%252C_P_j61qw6qauAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kStdD9XizGduPpSXNppb9lVlE8O9A&sa=X&ved=2ahUKEwioutagqLztAhVDmYsKHazgBLsQ9QF6BAgUEAE#imgrc=tm48XOgMdVAWbM ) Lappo (folk)skola 1887-2010 Asterholmabarnen har alltid gått i skola på Lappo och ännu på 30-talet var barnen inkvarterade i privata hem på Lappo under hela läsåret. Lappo skola lades ner 2010.http://www.brando.ax/brandobyar/asterholma.htm På 1800-talet började byborna intressera sig Läs mer…