[:sv]Staffansby lågstadieskola, Helsingfors[:]

(Foto MG 2021) Staffansby lågstadieskola  1990-  , Trastvägen 25. Staffansby-Malms lågstadieskola 1987-1990, skolan förenades med Malms lågstadieskola 1987. Staffansby lågstadieskola  1977-1987 Staffansby folkskola 1909-1977, Nylandsvägen 13 = Stenskvättsvägen 7 Staffansby privata folkskola 1904-1909 Skolförteckning Källor: Ponthin Birgitta: Plötsligt – en Läs mer…

[:sv]Borgå medborgarskola, Borgå lk[:]

[:sv]På 40-talet började det röra på sig på skolfronten, en rörelse som praktiskt tagret fortsatte fram till hösten 1975 då grundskolan infördes.reformsträvandena inleddes blygsamt i form av undervisning i folkskolans fortsättningsklasser. 1945 omfattade dessa hela 320 elever, i landskommunen, men Läs mer…

Brändö lågstadieskola, Brändö folkskola, Helsingfors, period III-V

(Foto MG 2020) Brändö lågstadieskola på Ståhlbergsvägen 2 består av årskurserna 1-6 med sammanlagt cirka 130 elever. I samma skolkomplex arbetar också Brändö gymnasium. Brändö lågstadieskola består av förskola samt årskurserna 1-6 med sammanlagt ca 130 elever. Skolan är belägen Läs mer…

Botby grundskola, Botby svenska samskola, Östra svenska läroverket, period III-V

(Bild foto MG 2021) Botby grundskola på Blomängsvägen 2 är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med förskola, specialklasser och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever. Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till Läs mer…

[:sv]Grundskolan Minervaskolan, Helsingfors, period V[:]

[:sv] (Bild Internet) I Mi­ner­vas­ko­lan är en grundskola med års­kur­ser­na 1–6. Sko­lan har cir­ka 145 ele­ver. I Mi­ner­vas­ko­lan finns sju närs­ko­lek­las­ser och fy­ra spe­cialk­las­ser (års­kur­ser­na 1-6). I sam­ma bygg­nad finns ock­så en förs­ko­la. Förs­ko­lan har plat­ser för barn som bor Läs mer…

[:sv]Pellinge skola, Borgå[:]

[:sv] (Bild Svenska YLE) Stor-Pellinge folkskola grundades som folkskola, men drogs in 2013 som Pellinge grundskola. Med rösterna 27 för och 24 emot röstade Borgå stadsfullmäktige i linje med stadsstyreslens förslag att skolan läggs ner. Före stadsfullmäktigemötet överlämnades en adress med Läs mer…

[:sv]Kyrkfjärdens skola, Ingå, Period III-V[:]

[:sv] (Bild Skolans hemsida 4.3.2020) Kyrkfjärdens skola med sina ca 150 elever från förskola till årskurs 6 är Ingås största svenska skola. Skolan är idylliskt belägen invid Ingå å, mellan Ingå kyrka och den vackra Gammelgården. Historia och nutid Den första skolan i Ingå Läs mer…

Helsingfors aftongymnasium, Svenska aftonläroverket (Aftis, SAL), Helsingfors

] (Foto 2014) Sommaren 1945 sonderade några pedagoger – däribland Holger Wikström, Sigurd Enegren och pastor Axel Palmgren – möjligheterna för en kvällsskola. Hösten 1945 erhölls kontakt med direktör Oskar Tiderman som åtog sig att ordna den ekonomiska sidan. Den Läs mer…