[:sv]Malms skola, Pargas[:]

[:sv]  (Bild Internet) I I tidernas begynnelse fanns ingen fast skolbyggnad utan skolan i Pargas flyttade mellan olika byggnader. (Bild Skolhistoriskt Arkiv 3/1955 Vilhelm Sjöström: Folkundervisningens utveckling i Pargas till åt 1914, 47) På 1800-talet indelades den i fyra distrikt Läs mer…

Skilla, Svenska skolan för synskadade, Blindskolan, Helsingfors

Svenska skolan för synskadade. Blindhet har i de flesta kulturer ansetts som det mest tragiska av alla handikapp. Bländning har därför också använts som straff. Blindhet och bländning förekommer i många myter. Samtidigt uppfatttades handikappet som något som kunde ge Läs mer…

Helsingfors pedagogi, Helsingfors

(Bild: Kauranne Jouko: Neljännes vuosisata Helsingin opetustoimen kehitystä.Pääkaupungin koululaitos peruskoulun alkamisesta 2000-luvulle. Helsinki 2003, 578.) På denna plats intill Vandaforsen låg Helsingfors pedagogi. Helsingfors pedagogi hade år 1551 flyttats från Borgå. Skolmästarens lön uppgavs till 96 tunnor säd (Hanho 1947, Läs mer…

[:sv]Lappo skola, Brändö[:]

[:sv] (Bild https://www.google.com/search?q=Lappo+folkskola,+%C3%85land&sxsrf=ALeKk00Fl6WHzDtXZrGZCZhauR0HPCtkQQ:1607359366807&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tm48XOgMdVAWbM%252C_P_j61qw6qauAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kStdD9XizGduPpSXNppb9lVlE8O9A&sa=X&ved=2ahUKEwioutagqLztAhVDmYsKHazgBLsQ9QF6BAgUEAE#imgrc=tm48XOgMdVAWbM ) Lappo (folk)skola 1887-2010 Asterholmabarnen har alltid gått i skola på Lappo och ännu på 30-talet var barnen inkvarterade i privata hem på Lappo under hela läsåret. Lappo skola lades ner 2010.http://www.brando.ax/brandobyar/asterholma.htm På 1800-talet började byborna intressera sig Läs mer…

[:sv]Hankmo folkskola, Korsholm[:]

[:sv] (Bild https://www.google.com/search?q=hankmo+skola&sxsrf=ALeKk01bIC6rsHt1g3MuDfMWdwXLDlAJLQ:1607247369084&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ngl08FGs2pVgwM%252C7VFSkwmvtGoDBM%252C_&vet=1&usg=K_CledWlKDd2ClWFvNj5hDQM3tINo%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiD7f-Dh7ntAhUnpIsKHdjcAxQQuqIBMAp6BAgSEAM&biw=1024&bih=568#imgrc=ngl08FGs2pVgwM ) Skolan som under många år först verkade som folkskola innan de inordnades i grundskolsystemet drogs tydligen år 2019 https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/220454 https://www.wikiwand.com/fi/Luettelo_Pohjanmaan_kansakouluista[:]

[:sv]Vassor folkskola, Korsholm[:]

[:sv] (Bild https://www.google.com/search?q=kuni+vassor+skola&sxsrf=ALeKk00KjintAXNe1ZWoFIlks-tpeNFCtQ:1607245567846&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=MZifuPBuJfh6tM%252C27fhLs3wGgnsYM%252C_&vet=1&usg=K_89q_Xh9egDitmsBjnGiiysavbnU%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiVm42pgLntAhVBkMMKHRSWAFIQuqIBMAp6BAgUEAM&biw=1024&bih=625#imgrc=MZifuPBuJfh6tM ) 2014 hade Kuni-Vassor skola 46 elever och 2017 väntades skolan ha minst 56 elever. Skolan var inrymd i en gammal byggnad som var tillbyggd på 90-talet tillsammans med dagiset. – En bra byggnad i bra skick, Läs mer…

[:sv]Östensö skola, Pedersöre[:]

[:sv] (Bild Internet) Till Östensö skola kommer elever från Östensö, Katternö och Sursikbacken. Vi tar emot elever med särskilda behov (åk 1-9) från hela kommunen. Läsåret 2020-2021 finns det 50 elever i åk 1-6. Till undervisningspersonalen hör 4 klasslärare, en Läs mer…