Munksnäs svenska samskola, Svenska samskolan i Helsingfors (Muncka, du Pontska skolan, Ponttan), Helsingfors

(Bild Munksnäs svenska samskola årsberättelse 1953-1954. Helsingfors universitets samlingar) Skolan grundades som Svenska samskolan i Helsingfors av överstinnan Fanny de Pont 5.2.1913 och kallades du Pontska skolan. Från 1952 ombildades den till Munksnäs svenska samskola. Skolan grundades år 1913 av Läs mer …

Tölö gymnasium, Helsingfors, period IV

(Bild Internet) Tölö gymnasium på Sandelsgatan 3 uppstod genom en sammanslagning av Åshöjdens gymnasium och Lönnbäckska gymnasiet och verkade till 1975 då skolan slogs ihop med gymnasiet Svenska normallyceum och fortsatte sin verksamhet på Sandelsgatan 3. Svenska normallyceums gymnasiums byggnad Läs mer …

Helsingfors aftongymnasium, Svenska aftonläroverket (Aftis, SAL), Helsingfors

] (Foto 2014) Sommaren 1945 sonderade några pedagoger – däribland Holger Wikström, Sigurd Enegren och pastor Axel Palmgren – möjligheterna för en kvällsskola. Hösten 1945 erhölls kontakt med direktör Oskar Tiderman som åtog sig att ordna den ekonomiska sidan. Den Läs mer …

Andra svenska lyceum (ASL, Åshöjden), Helsingfors

  (Bild Hägglund 1991, 64) Skolan verkade till en början i flera byggnader, bland annat i ett bostadshus ombyggt till skola vid korsningen av Albertsgatan och Nylandsgatan i Rödbergen. Byggnaden på Albertsgatan 30 innehöll även en verkstad som förde mycket oljud. Under 1950-talet och långt Läs mer …

Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Mariehamn

Ålands gymnasium/Ålands lyceums byggnad (Bild internet) Ålands gymnasium är en förvaltningsmyndighet med ansvar för verksamheten vid två skolor: Ålands lyceum, som erbjuder studieförberedande utbildning. Ålands yrkesgymnasium, som erbjuder yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp. Webbsida Läs mer …