Kadettskolan, Fredrikshamn

Finska kadettkårens huvudbyggnad i Fredrikshamn, färdigställd 1898. (Bild Internet) Finlands enda högre militärläroverk, ledde sitt ursprung från den på Haapaniemi (i Savolax) 1779/1780 av Göran Magnus Sprengtporten grundade “krigsskolan”. Verksamheten inleddes i Kuopio 1780, och året därpå flyttades skolan till Haapaniemi i Läs mer…