Privata svenska handelsskolan, Helsingfors

Privata svenska handelsläroverket på Sturegatan 2, Helsingfors år 1957. Skolan grundades 1881 som en privat svenskspråkig handelsskola under namnet Privata Handelsläroverket i Helsingfors. Den finska avdelningen grundades 1887 och den svenska avdelningen avskaffades 1977. De första studenterna utexaminerades från skolan Läs mer …

Carpelanska förberedande skolan, Karpis, Wianderska samt Hagerlundska förskolorna, Åbo

Det har funnits sammanlagt över 170 förberedande skolor i Finland (Ahonen, Rantala, 1996 Stolpe 2003, 183) Av dem var över 100 svenskspråkiga. Denna typ av privata skolor som förberedde eleverna för inträde i läroverk har gått under litet olika benämningar: Läs mer …