Ålands yrkeshögskola, Ålands högskola, Mariehamn

  Yrkeshögskolan grundades 2003. Rektor verkar Edvard Johansson 2003-, Antal studerande ca 600, Studerandekåren SKÅHLA Utbildningsområden: sjöfart, teknik, administration, social- och hälsovård Sju olika slutexamina. Självstyrelselagen för Åland ger landskapet Åland möjlighet att stifta egna landskapslagar inom en rad områden, bland Läs mer …

Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Mariehamn

Ålands gymnasium/Ålands lyceums byggnad (Bild internet) Ålands gymnasium är en förvaltningsmyndighet med ansvar för verksamheten vid två skolor: Ålands lyceum, som erbjuder studieförberedande utbildning. Ålands yrkesgymnasium, som erbjuder yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp. Webbsida Läs mer …