Sjöfartsläroverket i Mariehamn

                  (Bild::https://sv.wikipedia.org/wiki/Navigationsskolan_i_Mariehamn) Navigationsskolan i Mariehamn, Åland uppfördes under åren 1937-38 efter ritningar av arkitekt Lars Sonck. Befälsutbildningen som fortfarande bedrivs i byggnaden har genomförts av olika läroinrättningar. Före 1944 hette den Högre navigationsskolan i Mariehamn, mellan 1944 Läs mer …