Högsåra folkskola, Kasnäs privata folkskola, Vänö privata folkskola, Hitis

(Bild Skolväsendet i Hitis 1990, 19) Flygeln t.v. har byggts till i ett senare skede, kanske som lärarbostad. Högsåra folkskola verkade 1897-1967 (“Högsåra fakulteten”) på ön Högsåra med ett internat för elever från andra längre ut belägna öar såsom Vänö Läs mer…