[:sv]Tölö gymnasium, Helsingfors, period IV[:]

[:sv]  (Bild Internet) Tölö gymnasium på Sandelsgatan 3 uppstod genom en sammanslagning av Åshöjdens gymnasium och Lönnbäckska gymnasiet och verkade till 1975 då skolan slogs ihop med gymnasiet Svenska normallyceum och fortsatte sin verksamhet på Sandelsgatan 3. Svenska normallyceums gymnasiums Läs mer…

Helsingfors aftongymnasium, Svenska aftonläroverket (Aftis, SAL), Helsingfors

] (Foto 2014) Sommaren 1945 sonderade några pedagoger – däribland Holger Wikström, Sigurd Enegren och pastor Axel Palmgren – möjligheterna för en kvällsskola. Hösten 1945 erhölls kontakt med direktör Oskar Tiderman som åtog sig att ordna den ekonomiska sidan. Den Läs mer…

Östra svenska läroverket, Helsingfors

(Bild Helsingfors stadsmuseum) Läroverket verkade 1973-1977. År 1973 sammanslogs Brändö svenska samskola med anor från Privata svenska fruntimmersskolan i Helsingfors och Botby svenska samskola till Östra svenska läroverket. Gymnasieklasserna arbetade först i fastigheten på Brändö och mellanskolklasserna i Botby. I Läs mer…

Svenska flickskolan (Ottelinska skolan, Arken), Helsingfors

(Bild Helsingfors stadsmuseum) Skolan grundades 1919 som Svenska fruntimmerskolan i Helsingfors. Senare har den också kallats Ottelinska skolan.  Skolan verkade på Arkadiagatan 24 och kallades i folkmun “Arken”. 1919 omvandlades Fruntimmerskolan det till ett nioklassigt flicklyceum. 1929 blev det ett Läs mer…

Andra svenska lyceum (ASL, Åshöjden), Helsingfors

  (Bild Hägglund 1991, 64) Skolan verkade till en början i flera byggnader, bland annat i ett bostadshus ombyggt till skola vid korsningen av Albertsgatan och Nylandsgatan i Rödbergen. Byggnaden på Albertsgatan 30 innehöll även en verkstad som förde mycket oljud. Under 1950-talet och långt Läs mer…

Nya svenska läroverket, NSL (Lärkan), Helsingfors, period III

(Bild: Lärkan i Kronohagen, Museiverket) Läroverket verkade 1882-77. Skolan grundades 1882 som en 9 klassig pojkskola med moderna språk. Skolan inledde sin verksamhet på Brunsgatan 11. Från 1884 fick skolan bättre utrymmen på Västra Henriksgatan (nu Mannerheimvägen). 1888 renoverades för Läs mer…

[:sv]Svenska fruntimmerskolan, Helsingfors[:]

[:sv] (Bild Internet) Svenska fruntimmersskolan var en svenskspråkig flickskola i Helsingfors, aktiv från 1844 till 1974. Den var också känd som Svenska flicklyceet i Helsingfors (från 1885) och Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919-22). Flickskolan avvecklades 1929, och 1974 omvandlades det till Högstadieskolan Svenska normallyceum, eller Ottelinska gymnasiet. Svenska fruntimmersskolan grundades Läs mer…