[:sv]Botby grundskola, Botby svenska samskola, Östra svenska läroverket, period IV-V[:]

(Bild foto MG 2021) Botby grundskola på Blomängsvägen 2 är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med förskola, specialklasser och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever. Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till Läs mer…

[:sv]Avellanska skolan, Helsingfors, period II-III[:]

[:sv]Historieprofessorn J. H. Avellan (1790-1832) tillämpade även pestalozzianska metoder i den “Avellanska privatskolan för gossar” i Helsingfors. Källor: Jossfolk, K- G: 2001: Bildning för alla. Skolhistoriskt arkiv nr 27. Svenska skolhistoriska föreningen i Finland. Helsingfors. K-G Jossfolk: Uno Cygnaeus Nordiska Läs mer…

[:sv]Högre elementarskolan, Raumo, Åbo, Period I[:]

[:sv] Skolan framför kyrkan efter branden 1827. År 1830 omorganiserades skolväsendet i Åbo totalt. Man inrättade ett gymnasium förutom katedralskolan. Den sistnämnda blev en trivialskola och år 1841 omvandlades den med namnet Högre elementarskolan. Högre elementarskolan förberedde eleverna för gymnasiestudierna, Läs mer…

[:sv]Tölö gymnasium, Helsingfors, period IV[:]

[:sv]  (Bild Internet) Tölö gymnasium på Sandelsgatan 3 uppstod genom en sammanslagning av Åshöjdens gymnasium och Lönnbäckska gymnasiet och verkade till 1975 då skolan slogs ihop med gymnasiet Svenska normallyceum och fortsatte sin verksamhet på Sandelsgatan 3. Svenska normallyceums gymnasiums Läs mer…

[:sv]Svenska aftonläroverket (Aftis), Helsingfors[:]

[:sv] (Foto 2014) Skolan verkade åren på Högbergsgatan i Brobans skolhus 1947-1971. Vid skolan kunde de huvudsakligen vuxna studerandena efter behov avlägga enstsaka kurser eller hela läroverkskursen samt studentexamen mestadels som självstudier stödda av lektionrer under kvällstid. På 1960-talet hade Läs mer…

[:sv]Östra svenska läroverket, Helsingfors[:]

[:sv] (Bild Helsingfors stadsmuseum) Läroverket verkade 1973-1977. År 1973 sammanslogs Brändö svenska samskola med anor från Privata svenska fruntimmersskolan i Helsingfor och Botby svenska samskola till Östra svenska läroverket. Gymnasieklasserna arbetade först i fastigheten på Brändö och mellanskolklasserna i Botby. Läs mer…

[:sv]Svenska flickskolan (Ottelinska skolan), Helsingfors[:]

[:sv] (Bild Helsingfors stadsmuseum) Skolan grundades 1919 som Svenska fruntimmerskolan i Helsingfors. Senare har den också kallats Ottelinska skolan.  Skolan verkade på Arkadiagatan 24 och kallades i folkmun “Arken”. 1919 omvandlades Fruntimmerskolan det till ett nioklassigt flicklyceum. 1929 blev det Läs mer…