Svenska privata läroverket för flickor (Lavan, Laurellska skolan, Sahlbergska skolan, Helsingfors, period III

    (Bild Internet) Skolan grundades 1870 med namnet Sahlbergska skolan som fyraårig och utvidgades senare till sjuårig. Skolan hade en kristen-humanistisk syn på utbildning. År 1890 blev Victoria Laurell rektor och samma år ändrades namnet till Svenska privata läroverket för flickor i Helsingfors. Skolledaren Läs mer …

Nya svenska flickskolan (Forsmanska skolan, Vilohemmet ), Helsingfors

(Bild Internet) Nya svenska flickskolan i Helsingfors, även kallad Vilohemmet, var ett svenskspråkigt läroverk från 1879–1963 i Helsingfors beläget på Bulevarden. Skolan flyttade stegvis till Botby 1963 och blev Botby svenska samskola. Skolan grundades 24 april 1879 av läraren Aino Läs mer …