Botby grundskola, Botby svenska samskola, Östra svenska läroverket, period III-V

(Bild foto MG 2021) Botby grundskola på Blomängsvägen 2 är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med förskola, specialklasser och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever. Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till Läs mer…

[:sv]Avellanska skolan, Helsingfors, period II-III[:]

[:sv]Historieprofessorn J. H. Avellan (1790-1832) tillämpade även pestalozzianska metoder i den “Avellanska privatskolan för gossar” i Helsingfors. Källor: Jossfolk, K- G: 2001: Bildning för alla. Skolhistoriskt arkiv nr 27. Svenska skolhistoriska föreningen i Finland. Helsingfors. K-G Jossfolk: Uno Cygnaeus Nordiska Läs mer…