[:sv]Svenska aftonläroverket (Aftis), Helsingfors[:]

[:sv] (Foto 2014) Skolan verkade åren på Högbergsgatan i Brobans skolhus 1947-1971. Vid skolan kunde de huvudsakligen vuxna studerandena efter behov avlägga enstsaka kurser eller hela läroverkskursen samt studentexamen mestadels som självstudier stödda av lektionrer under kvällstid. På 1960-talet hade Läs mer…

Östra svenska läroverket, Helsingfors

(Bild Helsingfors stadsmuseum) Läroverket verkade 1973-1977. År 1973 sammanslogs Brändö svenska samskola med anor från Privata svenska fruntimmersskolan i Helsingfors och Botby svenska samskola till Östra svenska läroverket. Gymnasieklasserna arbetade först i fastigheten på Brändö och mellanskolklasserna i Botby. I Läs mer…

Svenska flickskolan (Ottelinska skolan), Helsingfors

(Bild Helsingfors stadsmuseum) Skolan grundades 1919 som Svenska fruntimmerskolan i Helsingfors. Senare har den också kallats Ottelinska skolan.  Skolan verkade på Arkadiagatan 24 och kallades i folkmun “Arken”. 1919 omvandlades Fruntimmerskolan det till ett nioklassigt flicklyceum. 1929 blev det ett Läs mer…

Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Mariehamn

Ålands gymnasium/Ålands lyceums byggnad (Bild internet) Ålands gymnasium är en förvaltningsmyndighet med ansvar för verksamheten vid två skolor: Ålands lyceum, som erbjuder studieförberedande utbildning. Ålands yrkesgymnasium, som erbjuder yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp. Webbsida Läs mer…

St. Mickels svenska lyceum, Svenska samskolan, St Mickel

Genom förordningen 1873 inrättades ett svenskspråkigt lyceum i St. Mickel (Berättelse över elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet). Skolan verkade 1905-1913 i f.d. Fruntimmerskolans lokaliteter som ern fortsättning på denna men tog från 1895 också emot gossar. Sedan när elevantalet Läs mer…

[:sv]Privata svenska reallyceum för gossar och flickor, Kuopio[:]

[:sv](Bild Museiverket) Kuopio verkade  Svenska privatlyceum i Kuopio åren 1875-92 och Privata svenska reallyceum för gossar och flickor 1886-1913. Som mest verkade i skolan 177 elever och 18 nlärare  läsåret 1900-01. I början verkade skolan som en fyraklassig mellanskola för Läs mer…

Nya svenska läroverket, NSL (Lärkan), Helsingfors, period III

[:sv] (Bild: Lärkan i Kronohagen, Museiverket) Läroverket verkade 1882-77. Skolan grundades 1882 som en 9 klassig pojkskola med moderna språk. Skolan inledde sin verksamhet på Brunsgatan 11. Från 1884 fick skolan bättre utrymmen på Västra Henriksgatan (nu Mannerheimvägen). 1888 renoverades Läs mer…

[:sv]Svenska fruntimmerskolan, Helsingfors[:]

[:sv] (Bild Internet) Svenska fruntimmersskolan var en svenskspråkig flickskola i Helsingfors, aktiv från 1844 till 1974. Den var också känd som Svenska flicklyceet i Helsingfors (från 1885) och Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919-22). Flickskolan avvecklades 1929, och 1974 omvandlades det till Högstadieskolan Svenska normallyceum, eller Ottelinska gymnasiet. Svenska fruntimmersskolan grundades Läs mer…