Botby grundskola, Botby svenska samskola, Östra svenska läroverket, period III-V

(Bild foto MG 2021) Botby grundskola på Blomängsvägen 2 är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med förskola, specialklasser och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever. Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till Läs mer …

[:sv]Avellanska skolan, Helsingfors, period II-III[:]

[:sv]Historieprofessorn J. H. Avellan (1790-1832) tillämpade även pestalozzianska metoder i den “Avellanska privatskolan för gossar” i Helsingfors. Källor: Jossfolk, K- G: 2001: Bildning för alla. Skolhistoriskt arkiv nr 27. Svenska skolhistoriska föreningen i Finland. Helsingfors. K-G Jossfolk: Uno Cygnaeus Nordiska Läs mer …

[:sv]Tölö gymnasium, Helsingfors, period IV[:]

[:sv]  (Bild Internet) Tölö gymnasium på Sandelsgatan 3 uppstod genom en sammanslagning av Åshöjdens gymnasium och Lönnbäckska gymnasiet och verkade till 1975 då skolan slogs ihop med gymnasiet Svenska normallyceum och fortsatte sin verksamhet på Sandelsgatan 3. Svenska normallyceums gymnasiums Läs mer …