Svenska privata läroverket för flickor (Laurellska skolan, Sahlbergska skolan) Lavan, Helsingfors

(Bild Internet ) Skolan var en tid belägen på Riddaregatan 5. Laurellska skolan, även Lavan, var ett svenskspråkigt läroverk för flickor i Helsingfors 1870–1971. Skolan fick namnet Laurellska skolan officiellt år 1959, av Viktoria Laurell som var rektor för skolan i sammanlagt 29 år. Laurell var en banbrytare Läs mer …

Västra Nylands folkhögskola, Karis

(Bild VNF) Västra Nylands Folkhögskola är en finlandssvensk folkhögskola i Karis i staden Raseborg. VNF bildades 1905 i Karis, flyttade senare till grannkommunen Pojo, men återkom till Karis 1978 där den sedan dess har verkat vid Pumpviken. Skolan meddelar undervisning Läs mer …

(Svenska lyceum) Reallyceum i Helsingfors, Helsingfors svenska samlyceum, Helsingfors

(Bild Internet) Realyceum verkade åren 1872-1891 so  en statlig skola. Skolan grundades enligt förordningen 1872 och kunde inleda sin verksamhet redan i september samma år. Genom ett dekret 1914 skapades också en klassisk linje i skolan. Därför ändrades namnet 1919 Läs mer …