[:sv]Tolkis arbetarinstitut, Borgå lk[:]

[:sv] (Bild Internet: Tolkis fritidsgård där Tolkis arbetarinstitut torde ha inlett sin verksamhet) Under kulturentusiasmens glanstid vid mitten av 1940-talet väcktes tanken att grunda ett arbetarinstitut i Tolkis där det fanns ett betydande industrisamhälle. Ändå tverkade man eftersom befolkningsunderlagrt upplevdes Läs mer…

[:sv]Svenska Teoretiska Kreaturskötarskolan, Borgå lk[:]

[:sv] (Bild Eriksgård) Skolan grundades 1911 av Nylands- och Tavastehus lantbrukssällskap och Österbottens svenska lantbrukssällskap. Verksamheten inleddes i Helsinge och flyttade 1912 till sbo. År 1923 förlades verksamhetenh till Navala i Kyrkslätt. Då Högvalla semijnarium flyttade till Boe gård inköptes Läs mer…