Kadettskolan, Fredrikshamn

Finska kadettkårens huvudbyggnad i Fredrikshamn, färdigställd 1898. (Bild Internet) Finlands enda högre militärläroverk, ledde sitt ursprung från den på Haapaniemi (i Savolax) 1779/1780 av Göran Magnus Sprengtporten grundade “krigsskolan”. Verksamheten inleddes i Kuopio 1780, och året därpå flyttades skolan till Haapaniemi i Läs mer…

[:sv]Kronoborgs högre lantmannaskola, Kronoborg i Viborgs län[:]

  “År 1896 ombildades det å Kronoborgs hofläger i Viborgs län sedan 1877 inrättade (finskspråkiga) landtbruksinstitutet till en högre landtbruksskola med två-årig praktisk-teoretisk kurs och med ändamål att bibringa eleverna de kunskaper, som erfordras vid själfständig verksamhet inom jordbruket. Den Läs mer…

St. Mickels svenska lyceum, Svenska samskolan, St Mickel

Genom förordningen 1873 inrättades ett svenskspråkigt lyceum i St. Mickel (Berättelse över elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet). Skolan verkade 1905-1913 i f.d. Fruntimmerskolans lokaliteter som ern fortsättning på denna men tog från 1895 också emot gossar. Sedan när elevantalet Läs mer…

[:sv]Privata svenska reallyceum för gossar och flickor, Kuopio[:]

[:sv](Bild Museiverket) Kuopio verkade  Svenska privatlyceum i Kuopio åren 1875-92 och Privata svenska reallyceum för gossar och flickor 1886-1913. Som mest verkade i skolan 177 elever och 18 nlärare  läsåret 1900-01. I början verkade skolan som en fyraklassig mellanskola för Läs mer…