St. Mickels svenska lyceum, Svenska samskolan, St Mickel

Genom förordningen 1873 inrättades ett svenskspråkigt lyceum i St. Mickel (Berättelse över elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet). Skolan verkade 1905-1913 i f.d. Fruntimmerskolans lokaliteter som ern fortsättning på denna men tog från 1895 också emot gossar. Sedan när elevantalet Läs mer…

[:sv]Privata svenska reallyceum för gossar och flickor, Kuopio[:]

[:sv](Bild Museiverket) Kuopio verkade  Svenska privatlyceum i Kuopio åren 1875-92 och Privata svenska reallyceum för gossar och flickor 1886-1913. Som mest verkade i skolan 177 elever och 18 nlärare  läsåret 1900-01. I början verkade skolan som en fyraklassig mellanskola för Läs mer…

[:sv]Svenska samskolan, Fredrikshamn[:]

[:sv] (Bild Haminan kaupunginmuseo)   Skolan har gått under namnen Svenska realskola i Fredrikshamn 1877-1881 Privata svenska reallyceum i Fredrikshamn 1881-1901 Fredrikshamns stads svenska samskola 1895-1907 Svenska samskolan i Fredrikshamn 1907-1911 Skolan ägdes 1877-1895 av Realskolaktiebolaget, 1895-1907 Fredrikshamns stad, 1907-1911 Läs mer…