Svenska flickskolan, Fredrikshamn

(Bild Lindström 2010, 5) Under medeltiden fick Kymmenedalen svenskspråkig befolkning som bosatte sig i Pyttis och viktiga handelscentra. Den mest betydelsefulla marknadsplatdsen i landskapet var Weckelax, beläget på näset mellan Fredrikshamnsviken och Kyrkosjön. År 1653 fick dåvarande Weckelax-Nystad så kallade Läs mer…

Fredrikshamns svenska samskola, Svenska realskolan, Svenska reallyceum, Fredrikshamn

(Bild Haminan kaupunginmuseo)   Skolan har gått under namnen Svenska realskola i Fredrikshamn 1877-1881 Privata svenska reallyceum i Fredrikshamn 1881-1901 Fredrikshamns stads svenska samskola 1895-1907 Svenska samskolan i Fredrikshamn 1907-1911 Skolan ägdes 1877-1895 av Realskolaktiebolaget, 1895-1907 Fredrikshamns stad, 1907-1911 Aktiebolaget Läs mer…

[:sv]Mustiala lantbruksskola, Tammela[:]

[:sv]Den första lantbruksläroanstalten i Finland inrättades genom en donation efter ett förslag av Finska hushållningssällskapet enligt  en förordning 24 augusti 1836 å Mustiala koronoägendom i Tavastehus län – med uppgift att utbilda ungdomar av båda könen i ängs- och boskapsskötsel, Läs mer…

Viborgs gymnasium, Svenska klassiska lyceum, Viborgs katedralskola/normalskola, Viborg

  Museiverket svarade på förfrågan 23.6.2021 om huruvida de har någon bild av Viborgs gymnasium: “Pahoittelut asian viivästymisestä. Meillä on ruuhkaa. En nopealla haulla löytänyt kuvia Viipurin ruotsinkielisestä lukiosta “Viborgs gymnasium” ennen 1710.” I det svenska Viborg verkade på 1300-talet Läs mer…

[:sv]Sorjos svenska folkskola, Kronoborg[:]

[:sv] Sorjos i Kronoborg var den enda  byn i Karelen med svensktalande invånare.(BIld Ioffe.net) Sorjos svenskspråkiga befolkning hade sitt ursprung i nödåren 1867–1868 då skörden slagit fel och hungersnöden var utbredd. Ett antal familjer från Svenska Österbotten, bland annat från Terjärv, Nedervetil och Pedersöre, slog Läs mer…

[:sv]Antellska privata svenska fruntimmersskolan , St. Mickels[:fi]A[:en]A[:]

[:sv] (Bild: Museiverket och Tapani Virlanders samling i St. Mickels bibliotek) I St. Mickell verkade en privat svensk fruntimmerskola åren 1854-1905. De flesta svenskspråkiga pojkarna på orten torde då ha erhållit militär utbildning. Skolan kallades Antellska skolan efter de två Läs mer…

[:sv]Svenska småskolan, Brahestad [:]

[:sv] (Bild https://www.facebook.com/wanha.raahe.official/posts/2248131211955189) I Brahestad verkade i början av 1900-talet en svenskskspråkig småbarnsskola. Skolan verkade först i samband med Pekkatorin kansakoulu. År 1915 fick den ett eget hus vid Palokunnankatu. Som skolans lärare verkade Alma Andersson (Tant Alma). Skolan upphörde Läs mer…

Pyttis svenska skola, Pyttis

(Foto MG 2017) Pyttis svenska skola är en liten hemtrevlig skola som ligger på landsbygden, mellan åkern och skogen. Elevantalet ligger runt 50 elever fördelade på förskola och årskurserna 1-6. Framsidan I Pyttis inledde den första svenska sockenskolan sin verksamhet redan 1694. Läs mer…