Privata svenska handelsskolan, Helsingfors

Privata svenska handelsläroverket på Sturegatan 2, Helsingfors år 1957. Skolan grundades 1881 som en privat svenskspråkig handelsskola under namnet Privata Handelsläroverket i Helsingfors. Den finska avdelningen grundades 1887 och den svenska avdelningen avskaffades 1977. De första studenterna utexaminerades från skolan Läs mer …

Helsingfors högre elementarskola, Helsingfors

Skolan verkade som pojkskola åren 1841-66 på Richardsgatan 4 åren 1859-61. Vid skolan verkade: Fredrik Cygnaeus 1841- 54, Karl Adolf Bygdén 1843-46, Johan Mathias Hackzell  1854-60, Karl Reinold Lindberg 1860-66. Skolan blev år 1864 Helsingfors normalskola. Källa: Nationalbiblioteket Helsingin koulurekisteri Läs mer …