[:sv]Billnäs skola, Raseborg[:fi]Billn[:en]Billn[:]

[:sv](foto 2020) I detta skolhus verkade Billnäs folkskola som vid övergången till grundskolan blev Billnäs lågstadieskola. Billnäs skola är belägen i den natursköna bruksmiljön invid Svartån. Skolverksamheten i Billnäs har långa anor. Skola har det funnits i Billnäs bruk sedan 1782.  Läs mer…

[:sv]Judiska skolan i Helsingfors[:fi]Judiska skolan i Helsingfors[:]

[:sv] Judiska skolan verkade i Helsingfors åren 1893 – 1900. Den utgjorde en fortsättning på de judiska hederskolor som redan tidigare på 1800-talet hade verkat i Helsingfors. Den betraktades utgöra en del av den ryska befolkningens skolor. Skolans efterföljare blev Läs mer…

Hoplaxskolan, Munksnäs högstadieskola, Munksnäs svenska samskola, Svenska samskolan i Helsingfors (du Pontska skolan), Helsingfors

(Bild Munksnäs svenska samskola årsberättelse 1953-1954. Helsingfors universitets samlingar) Skolan grundades som Svenska samskolan i Helsingfors av överstinnan Fanny de Pont 5.2.1913 och kallades du Pontska skolan. Från 1930 ombildades den till Munksnäs svenska samskola. Munksnäs svenska samskolas elevantal 1945-1975: Läs mer…

[:sv]Esbo svenska arbetarinstitut[:]

[:sv](foto 2019) Esbo svenska arbetarinstitut verkade länge som en svenskspråkig avdelning inom stadens arbetarinstitut, men då detta förenades med den finska yrkesskolan Omnia på 2010-talet avskildes den svenskspråkiga verksamheten till ett självständigt arbetarinstitut. Samarbetet mellan arbetarinstituten fortgår dock som förr.[:]