[:sv]Björneborgs svenska samskola, Björneborg[:]

(foto från skolans historik 2018) Björneborgs svenska samskola är en svenskspråkig privatskola i Björneborg i Finland, grundad år 1892. Skolan har omkring 300 elever och är den enda svenskspråkiga skolan i landskapet Satakunda. Från och med 1.8.2018 är även daghemmet Läs mer…

[:sv]Svenska privatskolan i Uleåborg, Uleåborg[:]

[:sv] (foto 2018) Skolan grundades ursprungligen av Marie Junnelius i medlet av 1850-talet som en flickskola med två klasser. På grund av ekonomiska svårigheter tog staten över skolan år 1859 och den fick namnet Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg. När antalet elever i det Läs mer…

[:sv]Kuokkala svenska skola, Jyväskylä[:]

[:sv] (foto 2019) Kuokkala svenska skola är sedan hösten 2018 en självständig kommunal skola i Jyväskylä, som fungerar i samma byggnad som finskspråkiga Kuokkalan yhtenäiskoulu. Skolan erbjuder undervisning på svenska för svenskspråkiga elever. Den första undervisningsgruppen startade sin skolgång i Läs mer…

[:sv]Kotka svenska samskola, Kotka[:]

[:sv] (foto 2016) Kotka Svenska Samskola, KSS, är en svenskspråkig skola i Kotka i det finländska landskapet Kymmenedalen. Skolan, som är den enda svenskspråkiga skolan i staden. Skolan hade 175 elever 2009. Eleverna kommer från hela Kymmenedalen och enstaka elever från Östra Nyland. Skolan erbjuder utbildning Läs mer…