Fredrikshamns normalskola, Fredrikshamn

Under medeltiden fick Kymmenedalen svenskspråkig befolkning som bosatte sig i Pyttis och viktiga handelscentra. Den mest betydelsefulla marknadsplatdsen i landskapet var Weckelax, beläget på näset mellan Fredrikshamnsviken och Kyrkosjön. År 1653 fick dåvarande Weckelax-Nystad så kallade uppstadsrättigheter, med andra ord Läs mer …

Svenska skolan i Kouvola, Kuusankoski svenska skola, Kymmene bruks privata svenska samskola, Karhula privata svenska folkskola, Kouvola

Svenska skolan flyttade till byggnaden, Keskustan koulu, Mäenpääntie 23,under sommaren 2015.Skolan verkar 2017 i ändan av Keskustan koulu och har tillgång till alla specialutrymmen i skolhuset. Tidigare har skolan haft eget hus på Marskonkatu 5. Bilden är från internetsida 2019. Läs mer …