Fredrikshamns normalskola, Fredrikshamn

Under medeltiden fick Kymmenedalen svenskspråkig befolkning som bosatte sig i Pyttis och viktiga handelscentra. Den mest betydelsefulla marknadsplatdsen i landskapet var Weckelax, beläget på näset mellan Fredrikshamnsviken och Kyrkosjön. År 1653 fick dåvarande Weckelax-Nystad så kallade uppstadsrättigheter, med andra ord Läs mer…

Fredrikshamns trivialskola, normalskola, distriksskola elementärskola, Fredrikshamn

Under medeltiden fick Kymmenedalen svenskspråkig befolkning som bosatte sig i Pyttis och viktiga handelscentra. Den mest betydelsefulla marknadsplatdsen i landskapet var Weckelax, beläget på näset mellan Fredrikshamnsviken och Kyrkosjön. År 1653 fick dåvarande Weckelax-Nystad så kallade uppstadsrättigheter, med andra ord Läs mer…

Björneborgs svenska samskola, Björneborg

(Foto från skolans historik 2018) Björneborgs svenska samskola är en svenskspråkig privatskola i Björneborg i Finland, grundad år 1892. Skolan har omkring 300 elever och är den enda svenskspråkiga skolan i landskapet Satakunda. Från och med 1.8.2018 är även daghemmet Läs mer…

[:sv]Svenska privatskolan i Uleåborg, Uleåborg[:]

[:sv] (foto 2018) Skolan grundades ursprungligen av Marie Junnelius i medlet av 1850-talet som en flickskola med två klasser. På grund av ekonomiska svårigheter tog staten över skolan år 1859 och den fick namnet Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg. När antalet elever i det Läs mer…

Svenska skolan i Kouvola, Kuusankoski svenska skola, Kymmene bruks privata svenska samskola, Karhula privata svenska folkskola, Kouvola

Svenska skolan flyttade till byggnaden, Keskustan koulu, Mäenpääntie 23,under sommaren 2015.Skolan verkar 2017 i ändan av Keskustan koulu och har tillgång till alla specialutrymmen i skolhuset. Tidigare har skolan haft eget hus på Marskonkatu 5. Bilden är från internetsida 2019. Läs mer…

[:sv]Kuokkala svenska skola, Jyväskylä[:]

[:sv] (foto 2019) Kuokkala svenska skola är sedan hösten 2018 en självständig kommunal skola i Jyväskylä, som fungerar i samma byggnad som finskspråkiga Kuokkalan yhtenäiskoulu. Skolan erbjuder undervisning på svenska för svenskspråkiga elever. Den första undervisningsgruppen startade sin skolgång i Läs mer…

Kotka svenska samskola gymnasiet och grundskolestadiet, Kotka svenska fruntimmerskola, Kotka

(Bild Lindström 2010, 23) Kotka Svenska Samskola, KSS, med fortgående anor från 1885 är en privat ersättande svenskspråkig skola med åk 1–9 i grundskolan i Kotka i landskapet Kymmenedalen som också erbjuder gymnasieutbildning på svenska i Kymmenedalen. I skolan studerade läsåret 2021-22 Läs mer…