[:sv]Svenska privata läroverket för flickor (Laurellska skolan) Lavan, Helsingfors[:]

[:sv] (Bild Internet ) Skolan var en tid belägen på Riddaregatan 5. Laurellska skolan, även Lavan, var ett svenskspråkigt läroverk för flickor i Helsingfors 1870–1971. Skolan fick namnet Laurellska skolan officiellt år 1959, av Viktoria Laurell som var rektor för skolan i sammanlagt 29 år. Laurell var en Läs mer…

Realskolan, Reallyceet, Svenska lyceum, Åbo

(Bild: Lilius Henrik:Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun. Helsinki1982, 67.) Åbo realskola grundades år 1852 och inledde sin verksamhet i Rondens hus vid Stora Tavastgatan. År 1857 flyttade skolan till Richters hus som likaså var hyresutrymmen. Först Läs mer…

[:sv]Björneborgs svenska samskola, Björneborg[:]

(foto från skolans historik 2018) Björneborgs svenska samskola är en svenskspråkig privatskola i Björneborg i Finland, grundad år 1892. Skolan har omkring 300 elever och är den enda svenskspråkiga skolan i landskapet Satakunda. Från och med 1.8.2018 är även daghemmet Läs mer…

[:sv]Svenska privatskolan i Uleåborg, Uleåborg[:]

[:sv] (foto 2018) Skolan grundades ursprungligen av Marie Junnelius i medlet av 1850-talet som en flickskola med två klasser. På grund av ekonomiska svårigheter tog staten över skolan år 1859 och den fick namnet Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg. När antalet elever i det Läs mer…

Svenska flicklyceet, Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, Helsingfors

Svenska fruntimmersskolan, eller Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, var en svenskspråkig flickskola i Helsingfors, aktiv från 1844 till 1974. Den var också känd som Svenska flicklyceet i Helsingfors (från 1885) och Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919-22). Flickskolan avvecklades 1929, och 1974 omvandlades det till Högstadieskolan Svenska normallyceum, eller Ottelinska gymnasiet. Skolan Läs mer…

[:sv]Strömborgska skolan, Borgå[:]

[:sv]Högstadieskola som är belägen vid åstranden i centrum av Borgå. Skolan upprätthölls av Wilhelmina Nordström 1863-1878, av Johan E.Strömborg 1878-1900, av Anders Allardt 1900-1913, av  1913-1972 Aktiebolaget Privata Svenska Fruntimmersskolans i Borgå, och 1972-1975 av Borgå stad som Strömborgska läroverket Läs mer…