Helsingfors (Svenska) Lyceum (Revan/Bööks lyceum), Helsingfors

(Foto MG 2014) Läroverket verkade 1831-1972. Helsingfors lyceum  (Bööks lyceum) var Finlands första privatläroverk. Skolan grundades 1831 genom Lördagssällskapet som ett tecken på att romantiken och nyhumanismens pedagogiska idéer hade spritt sig till Finland. Skolan var först 6-klassig, blev snart Läs mer …

Gymnasiet svenska normallyceum, Helsingfors

Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också en finskspråkig avdelning. Skolan låg åren Läs mer …

Svenska normallyceum på Unionsgatan (Norsen), Helsingfors

Norsen på Kaserngatan 1867 – 1878. Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också Läs mer …

Åggelby svenska samskola (Ågeli), Helsingfors

(Museiverket) Åggelby svenska samskola grundades redan år 1911, på privat initiativ. Initiativet drevs främst av handelsman Otto Brandt och överste Sigfrid Colliander. De lät bilda en skolförening som fick i uppdrag att söka officiellt tillstånd för skolan. Den 24 januari 1912 erhöll skolan Läs mer …