[:sv]Tolkis arbetarinstitut, Borgå lk[:]

[:sv] (Bild Internet: Tolkis fritidsgård där Tolkis arbetarinstitut torde ha inlett sin verksamhet) Under kulturentusiasmens glanstid vid mitten av 1940-talet väcktes tanken att grunda ett arbetarinstitut i Tolkis där det fanns ett betydande industrisamhälle. Ändå tverkade man eftersom befolkningsunderlagrt upplevdes Läs mer…

[:sv]Esbo svenska arbetarinstitut[:]

[:sv](foto 2019) Esbo svenska arbetarinstitut verkade länge som en svenskspråkig avdelning inom stadens arbetarinstitut, men då detta förenades med den finska yrkesskolan Omnia på 2010-talet avskildes den svenskspråkiga verksamheten till ett självständigt arbetarinstitut. Samarbetet mellan arbetarinstituten fortgår dock som förr.[:]

[:sv]Arbis, Helsingfors[:]

[:sv] (Foto 2019) Helsingfors arbis (Helsingfors stads svenska arbetarinstitut), grundat 1914, är verksamt inom sektorn för fostran och utbildning inom Helsingfors stad och är Finlands största svenskspråkiga medborgarinstitut. Arbis verkar inom den fria bildningen och erbjuder i huvudstadsregionen boende svenskspråkiga möjligheter till utbildning, vidareutbildning och hobbyverksamhet. Utöver huvudmålgruppen besöks institutet Läs mer…