[:sv]Tolkis arbetarinstitut, Borgå lk[:]

[:sv] (Bild Internet: Tolkis fritidsgård där Tolkis arbetarinstitut torde ha inlett sin verksamhet) Under kulturentusiasmens glanstid vid mitten av 1940-talet väcktes tanken att grunda ett arbetarinstitut i Tolkis där det fanns ett betydande industrisamhälle. Ändå tverkade man eftersom befolkningsunderlagrt upplevdes Läs mer …

[:sv]Esbo svenska arbetarinstitut[:]

[:sv](foto 2019) Esbo svenska arbetarinstitut verkade länge som en svenskspråkig avdelning inom stadens arbetarinstitut, men då detta förenades med den finska yrkesskolan Omnia på 2010-talet avskildes den svenskspråkiga verksamheten till ett självständigt arbetarinstitut. Samarbetet mellan arbetarinstituten fortgår dock som förr.[:]