Kimo skola, Vörå

(Bild https://www.vora.fi/dagvard-och-utbildning/utbildning/skolor/kimo-skola-ak-1-6/) Kimo skola ligger mitt i Kimo by. Under läsåret 2020–2021 finns 27 elever i skolan fördelat på två basgrupper. I samma byggnad finns också förskola och daghem. I skolan jobbar två klasslärare,  en timlärare, speciallärare och ett skolgångsbiträde. Läs mer …

[:sv]Rejpelt skola, Vörå[:]

[:sv] (Bild https://www.vora.fi/dagvard-och-utbildning/utbildning/skolor/rejpelt-skola/ Rejpelt skola ligger på en historiskt viktig plats, “Kaparkullan”, i södra Vörå. Vi har en naturskön skolgård där eleverna gör allt från att bygga kojor i skogen till att åka pulka i backen under skolårets raster. Rejpelt skola Läs mer …

[:sv]Elementarskolan, Gamlakarleby[:]

[:sv] http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5177 Redan 1634 finns ett omnämnande om den skola som verkade i Karleby och som staden svarade för. Pedagogiets byggnad i Karleby byggdes i form av borgerskapets dagsverken 1695–1696, då det tidigare skolhuset som var stadens första hade konstaterats Läs mer …