Fredrikshamns trivial/normalskola, Fredrikshamn

Den tvåklassiga trivialskolan i det till Ryssland 1710 överförda Fredrikshamn grundades 1745. Skolans undervisningsplan motsvarade inte i alla avseenden undervisningsplanen i trivialskolorna i Sverige-Finland. Skolan saknade en apologist trots att det nog i den undervisades apologistens ämnen såsom skrivning, räkning, Läs mer…