Carpelanska förberedande skolan, Karpis, Wianderska samt Hagerlundska förskolorna, Åbo

Det har funnits sammanlagt över 170 förberedande skolor i Finland (Ahonen, Rantala, 1996 Stolpe 2003, 183) Av dem var över 100 svenskspråkiga. Denna typ av privata skolor som förberedde eleverna för inträde i läroverk har gått under litet olika benämningar: Läs mer …