[:sv]Dövstumskolan, Pedersöre[:]

[:sv] (Bild Jossfolk K.G.(2001) Bildning för alla. En pedagoghistorisk studie kring abnormskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen 1846-1892. Helsingfors, 87 Dövstumskolan och dess internat. Kyrkoherde Henrik Heikel lär på egen bekostnad ha låtit uppföra byggnaderna Läs mer …

Skilla, Svenska skolan för synskadade, Blindskolan, Helsingfors

Svenska skolan för synskadade. Blindhet har i de flesta kulturer ansetts som det mest tragiska av alla handikapp. Bländning har därför också använts som straff. Blindhet och bländning förekommer i många myter. Samtidigt uppfatttades handikappet som något som kunde ge Läs mer …

[:sv]Östensö skola, Pedersöre[:]

[:sv] (Bild Internet) Till Östensö skola kommer elever från Östensö, Katternö och Sursikbacken. Vi tar emot elever med särskilda behov (åk 1-9) från hela kommunen. Läsåret 2020-2021 finns det 50 elever i åk 1-6. Till undervisningspersonalen hör 4 klasslärare, en Läs mer …

[:sv]Musikinstitutet Legato, Närpes[:]

[:sv] (Bild https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x468804f2ba8927db%3A0xe3f9ab093a5a0e43!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Flegato%2Bn%25C3%25A4rpes%2F%4062.5450439%2C21.3966471%2C3a%2C75y%2C187.2h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211sZBEj5x9cTKlEiq02yu2BSg*212e0*214m2*213m1*211s0x468804f2ba8927db%3A0xe3f9ab093a5a0e43%3Fsa%3DX!5zbGVnYXRvIG7DpHJwZXMgLSBTw7ZrIHDDpSBHb29nbGU!15sCgIgAQ&imagekey=!1e2!2sZBEj5x9cTKlEiq02yu2BSg&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiw0pDP77PtAhUKx4sKHQJOD8oQpx8wCnoECBEQAw ) Musikinstitutet Legato är en tvåspråkig konstläroinrättning som grundades år 1990. Det är ett lagstadgat musikinstitut som upprätthålls av fem medlemskommuner. Närpes stad är huvudman för musikinstitutet. Verksamhetsområdet omfattar kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. Musikinstitutet Legato är hela sydösterbottens Läs mer …

Rudolf Steinerskolan, Helsingfors

[:sv] (Foto MG 2014) Skolans utrymmen invigdes 1958 och utvidgades 1968. Grundskolklasserna i Helsingfors inledde sin verksamhet 1955. Skolans pedagogik har sina rötter i reformrörelsen Rudolf Steiners Waldorfpedagogik som grundades efter första världskriget 1919 i  Stutgart i Tyskland. Först verkade Läs mer …