Fredrikshamns trivial/normalskola, Fredrikshamn

Den tvåklassiga trivialskolan i det till Ryssland 1710 överförda Fredrikshamn grundades 1745. Skolans undervisningsplan motsvarade inte i alla avseenden undervisningsplanen i trivialskolorna i Sverige-Finland. Skolan saknade en apologist trots att det nog i den undervisades apologistens ämnen såsom skrivning, räkning, Läs mer…

Fredrikshamns normalskola, Fredrikshamn

Under medeltiden fick Kymmenedalen svenskspråkig befolkning som bosatte sig i Pyttis och viktiga handelscentra. Den mest betydelsefulla marknadsplatdsen i landskapet var Weckelax, beläget på näset mellan Fredrikshamnsviken och Kyrkosjön. År 1653 fick dåvarande Weckelax-Nystad så kallade uppstadsrättigheter, med andra ord Läs mer…

Fredrikshamns trivialskola, normalskola, distriksskola elementärskola, Fredrikshamn

Under medeltiden fick Kymmenedalen svenskspråkig befolkning som bosatte sig i Pyttis och viktiga handelscentra. Den mest betydelsefulla marknadsplatdsen i landskapet var Weckelax, beläget på näset mellan Fredrikshamnsviken och Kyrkosjön. År 1653 fick dåvarande Weckelax-Nystad så kallade uppstadsrättigheter, med andra ord Läs mer…