[:sv]Årsberättelse 2014[:]

[:sv]Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014–15   Allmänt Verksamhetsåret 2014–2015 i Skolhistoriska föreningen har präglats av tömningen av Cavonius-arkivet i Munksnäs lågstadieskolas källare. Det skedde från september till november 2014 som talkoarbete av AU, delvis med Läs mer …

[:sv]Årsberättelse 2015[:]

[:sv]Svenska skolhistoriska föreningen i Finland rf. Verksamhetsberättelse 2015 Allmänt Enligt stadgarna ges årsberättelsen numera per verksamhetsår, dvs. från årsmöte till årsmöte, medanbokslutet uppgörs per kalenderår.   Verksamhetsåret 2015–16 präglades av utgivningen av föreningens trettiofemte årsbok, dvs. Skolhistoriskt arkiv nr 35. Temat för den var Läs mer …