Privata svenska handelsskolan, Helsingfors

Privata svenska handelsläroverket på Sturegatan 2, Helsingfors år 1957. Skolan grundades 1881 som en privat svenskspråkig handelsskola under namnet Privata Handelsläroverket i Helsingfors. Den finska avdelningen grundades 1887 och den svenska avdelningen avskaffades 1977. De första studenterna utexaminerades från skolan Läs mer …