[:sv]Practicum, Helsingfors[:]

[:sv]Practicum, Svenska framtidsinstitutet grundades  2001 som ett aktiebolag med hemort i Helsingfors med  uppgift att ordna yrkesutbildning för både unga och vuxna. Sammanlagt uppgår antalet studerande till ca.1100. Prakticum har en enhet i Arabiastranden i Helsingfors samt en enhet i Borgå. Prakticum Läs mer…

[:sv]Svenska barnträdgårdsseminariet, Jakobstad[:]

[:sv] Skolgatan 11 (Bild: https://blogs2.abo.fi/tritonia2018/author/67/ ) År 1958 inledde Svenska barnträdgårdsseminariet sin verksamhet i Jakobstad. Seminariet hade grundats för att åtgärda bristen på svenskspråkiga barnträdgårdslärarinnor i landet och efter en lång dragkamp om placeringsort valdes slutligen Jakobstad framom Helsingfors eller Vasa. Seminariets Läs mer…

[:sv]Handelsläroverket, Jakobstad[:]

[:sv] (Bild: Geber Erik: Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015, 26-27.) 1959 grundades kommunalförbundet Yrkesskolan i Jakobstad av kommunerna Esse, Gamlakarleby, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Purmo. 1960 kom sex andra kommuner med i kommunalförbundet: Jeppo, Karleby, Kronoby, Nedervetil, Läs mer…

[:sv]Mustiala lantbruksskola, Tammela[:]

[:sv]Den första lantbruksläroanstalten i Finland inrättades genom en donation efter ett förslag av Finska hushållningssällskapet enligt  en förordning 24 augusti 1836 å Mustiala koronoägendom i Tavastehus län – med uppgift att utbilda ungdomar av båda könen i ängs- och boskapsskötsel, Läs mer…

Sjöfartsläroverket Aboa Mare, Åbo

[:sv] (Bild Geber Erik: Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015, 21) Sjöfartsläroverket i Åbo inledde sin verksamhet 1813 och verkade först under blygsamma förhållanden vid STavastgatan. Under segelfartygens blomstringstid hade skolan årligen över 100 elever. Läs mer…