Kadettskolan, Fredrikshamn

Finska kadettkårens huvudbyggnad i Fredrikshamn, färdigställd 1898. (Bild Internet) Finlands enda högre militärläroverk, ledde sitt ursprung från den på Haapaniemi (i Savolax) 1779/1780 av Göran Magnus Sprengtporten grundade “krigsskolan”. Verksamheten inleddes i Kuopio 1780, och året därpå flyttades skolan till Haapaniemi i Läs mer…

[:sv]Axxell, folkhögskola, yrkesutbildning, [:]

[:sv] Axxells utbildningscetrum i Karis Axxell är en svenskspråkig yrkes- och utbildningsinstitution med verksamhet i Finland. Det verkar på nio orter och har totalt cirka 3700 studenter. Axxell grundades 2008 genom att slå samman sju tidigare oberoende yrkeshögskolor och folkhögskolor Läs mer…

[:sv]Yrkeshögskolan Sydväst, Ekenäs[:]

[:sv]Yrkeshögskolan Sydväst var en av Finlands minsta yrkeshögskolor, grundad år 1996 och år 2008 sammanslagen med Svenska yrkeshögskolan varvid yrkeshögskolan Novia bildades. Yrkeshögskolan buildades genomn att yrkesinstitut på ett vidsträckt område gick ihop till denna yrkeshögskola. Skolans sista rektor var Läs mer…

[:sv]Vasa yrkeshögskola, Vasa[:]

[:sv]Vasa Aktiebolaget Vasa yrkeshögskola, Vaasan ammattikorkeakoulu (förkortad VAMK eller Vamk) är en branschövergripande högskola. Vamk utbildar tradenomer, ingenjörer, restonomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer på finska, svenska  och engelska. Förutom utbildning erbjuder Vamk forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som en integrerad del i undervisningen. Antalet studerande uppgår till 3 300. Det aktiva studielivet stöds av studentkåren Läs mer…

[:sv]Svenska yrkeshögskolan, Vasa[:]

[:sv] (Bild Internet) Musikhuset. i Jakobstad Svenska yrkeshögskolan var en yrkeshögskola i Finland som gav högre utbildningar inom teknik, hälsovård och det sociala området i och kultur i. Verksamheten startades år 1991 som Vasa tekniska temporära yrkeshögskola. Hösten 1997 fick Läs mer…

[:sv]Ålands yrkeshögskola, Ålands högskola, Mariehamn[:]

[:sv] Yrkeshögskolan grundades 2003. Rektor verkar Edvard Johansson 2003-, Antal studerande ca 600, Studerandekåren SKÅHLA Utbildningsområden: sjöfart, teknik, administration, social- och hälsovård Sju olika slutexamina. Självstyrelselagen för Åland ger landskapet Åland möjlighet att stifta egna landskapslagar inom en rad områden, bland Läs mer…