[:sv]Svenska Teoretiska Kreaturskötarskolan, Borgå lk[:]

[:sv] (Bild Eriksgård) Skolan grundades 1911 av Nylands- och Tavastehus lantbrukssällskap och Österbottens svenska lantbrukssällskap. Verksamheten inleddes i Helsinge och flyttade 1912 till sbo. År 1923 förlades verksamhetenh till Navala i Kyrkslätt. Då Högvalla semijnarium flyttade till Boe gård inköptes Läs mer…