[:sv]Dövstumskolan, Åbo[:]

[:sv]

(Bild Jossfolk K-G. (2001) Bildning för alla, 85)

Skolan verkade från 1858 som en statlig skola från året därpå. Skolan var den första statligt uppehållna folkskolan. I början var tanken uppenbarligen att ge eleverna så mycket undervisning att de skulle kunna konfirmeras. Därför var det lämpligt att utse prästen E.J. Alopaeus till skolans föreståndare  trots att förslaget om inrättande av skolan uttryckligen i Åbo ursprungligen hade framlagts för kejsaren av C.O. Malm som hade inlett sin dövstumsundervisning i Borgå efter att själv ha erhållit utbildning för undervisningen vid skolan i Manilla, Stockholm. Det var dock Malm som präglade också dövstumskolan i Åbo fram till sin död 1863. En del av eleverna var döva från födseln andra hade förlorat hörseln genom sjukdom. Vid skolan användes “åtbördsspråket” som inhämtades från Manillaskolan. Skolan blev tvåspråkig då Malm efterträddes av J. Alman. Senare blev skolan finskspråkig, viket innebar av döstumundervisningen på svenska i allt högre grad sköttes av dövstumskolan i Borgå.

Jossfolk K-G. (2001) Bildning för alla,83-86.[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *