Hjälpskolan, Åbo

I folkskolreglementet från 1892 konstaterades att man kunde grunda specialklasser för svaga elever. År 1901 startade den första klassen för svagt begåvade finskspråkiga elever. Den svenska hjälpskolan placerades i skolan vid Sirkkalagatan. Åbo blev på detta sätt en föregångare inom specialundervisningen (Ikonen 2017, 71).

Ikonen Kimmo. Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *